Een onderzoeker werkzaam bij de Rijks Universiteit Groningen schreef voor het Ministerie van Onderwijs een rapport over het MBO onderwijs.

Ik deed de vormgeving van het rapport en dat resulteerde in dit  A5 boekje.

Elise Siersema © 2018

kvk 68138563